Personlig assistans för barn

Hos oss står barnens behov och utveckling i fokus. Vi anordnar personlig assistans för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar och finns här för dig som söker en erfaren assistansanordnare. Vi erbjuder juridisk rådgivning, rekrytering och utbildning.

Barn

Söker du personlig assistans för ett barn? 
Som förälder eller vårdnadshavare till ett barn med funktionsnedsättning kan du känna dig trygg hos oss. Vi har lång erfarenhet av att anordna personlig assistans för barn och ungdomar och erbjuder individuellt anpassade lösningar. 
 
För att få personlig assistans krävs det att Försäkringskassan eller kommunen där du bor, beviljar din ansökan om personlig assistans för ditt barn. Att vänta på ett beslut som kommer att påverka barnets liv kan vara påfrestande och många föräldrar/vårdnadshavare upplever processen som otroligt energikrävande. Vi erbjuder råd och stöd under hela ansökningsprocessen och även senare, om en överklagan blir aktuell. Är Ni redan kund hos en annan assistansanordnare men vill byta till oss, så hjälper vi er med det. 
 

Barnets inflytande
I barnkonventionen står det att barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället. Vi verkar för att barn och ungdomar med personlig assistans ska få vara med och bestämma över sina liv och utvecklas – precis som alla andra barn.  
 
En personlig assistent är en resurs som finns där för att hjälpa barnet med de moment som de själva inte klarar p.g.a. sin funktionsnedsättning. I nära samverkan med barnets anhöriga utformas den personliga assistansen individuellt efter barnets behov och ålder. Genom samtal tillsammans med vårdnadshavare och barnet som assistansen avser, skapas förutsättningar för en fungerande och personlig assistans.  

Vi tar hand om rekryteringen
När assistansen är beviljad tar vi hand om rekryteringen och hjälper dig att hitta kompetenta assistenter. För oss är det viktigt att både du och ditt barn ska känna er trygga och trivas tillsammans med de personliga assistenterna. Hos oss är er delaktighet i rekryteringsprocessen självklar och vi välkomnar era synpunkter och önskemål.  
 
Utbildning  
Vi genomför ofta kurser inom ämnet personlig assistans för barn där vi vägleder både assistenter och nära anhöriga genom det fantastiska yrket som personlig assistent.  
 
Kontakta ditt närmaste kontor så hjälper vi er!


Senast uppdaterad 11 februari 2021


Kontakt

Mira

Kontakt Hudiksvall

0650 - 54 15 51 mira.jonsson@a-assistans.se

Mailsignaturer2015 Marlene

Kontakt Östersund

063-14 85 62 marlene.oelke@a-assistans.se

Linda Lysell

Kontakt Karlstad

054 - 15 20 60 marcus.edmark@a-assistans.se

Carin Sanna

Kontakt Umeå

0650-54 15 89 carin.sanna@a-assistans.se

Faranak 2

Bolagsjurist

076 - 720 15 34 faranak.alipourian@a-assistans.se