Hur allt började

År 1963 leker några åttaåriga pojkar i ett hus utanför Hudiksvall. En av pojkarna leker med ett gevär, som visar sig vara laddat. Då händer det som inte får hända. Ett skott går av och träffar en av pojkarna i ryggen. Historien hade kunnat sluta här men det gör den inte. Pojken som skadats svårt heter Leif Jonsson – delägare och grundare av A-Assistans.

Bakgrund 3

Efter ett år på Uppsala sjukhus får han komma hem till Hudiksvall igen. Kulan har skadat en kota i ryggen som gör att Leif tvingas sitta i rullstol större delen av tiden. Efter ett antal år och hård träning börjar han kunna gå med hjälp av kryckor. 

Leif går klart skolan och gymnasiet i Hudiksvall och flyttar till en egen lägenhet när han är 19 år gammal.
Efter gymnasiet börjar Leif jobba. Första jobbet är en bidragsanställning på SSU där han blir kvar i några år.  
 
Vid 21 års ålder köper han en kioskverksamhet som han sedan driver i närmare tjugo år. Parallellt med detta startar han en redovisningsfirma där han hjälper sina kunder med deras deklarationer. Som mest har han två anställda i sitt företag och under tiden tar även Leif examen i ekonomi.

År 1994 införs Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) – som på många sätt förändrar livet till det bättre för personer med omfattande funktionsnedsättning. Samma år får Leifs redovisningsfirma det första uppdraget att söka personlig assistans åt en kund. Antalet uppdrag inom personlig assistans växer successivt de närmaste åren. Leif är under dessa år engagerad inom DHR (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet) så han är väl insatt i alla frågor som har med funktionshinder och assistansersättning att göra. Eftersom LSS är en ny lag är det inte alltid tydligt hur den ska tillämpas. Leif driver många ärenden mot både kommuner och Försäkringskassan för sina kunders räkning och inser att behovet av rådgivning och hjälp är stort.  
 
År 2000 har Leif närmare 20 kunder och situationen börjar bli ohållbar. Hans tankar kring att starta ett företag som enbart anordnar personlig assistans växer sig allt starkare. Två år senare är tiden mogen och Leifs redovisningsfirma ombildas till aktiebolaget A-Assistans. Idag har företaget kunder över hela landet och drygt 500 anställda medarbetare. 


Senast uppdaterad 06 september 2023