Historien om A-Assistans

Historien om A-Assistans

Illustration på Leif Jonsson i rullstol

Året är 1963. I ett hus utanför Hudiksvall är några åttaåriga pojkar hemma och leker. Plötsligt händer det som inte får hända. En av pojkarna börjar leka med ett gevär som visar sig vara laddat. Ett skott går av och träffar en av pojkarna i ryggen. Historien hade kunnat sluta här men det gör den inte.

Pojken som skadas svårt heter Leif Jonsson Efter ett år på sjukhus i Uppsala får Leif komma hem till Hudiksvall igen. Kulan har skadat en kota i ryggen som gör att Leif sitter i rullstol större delen av tiden. Efter ett antal år och hård träning börjar han kunna gå hjälpligt med kryckor. Leif går klart skolan och gymnasiet i Hudiksvall och flyttar till en egen lägenhet när han är 19 år.

Leif börjar arbeta direkt efter skolan. Första jobbet är en bidragsanställning på SSU där han är kvar ett antal år. 1976 köper han en kioskverksamhet som han äger och driver i närmare tjugo år. Parallellt med detta startar Leif en redovisningsfirma där han hjälper sina kunder med deras deklarationer. Som mest har han två personer anställda i företaget. 1987 börjar han läsa ekonomi och några år senare tar han examen.

1994 införs Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). En lag som på många sätt förändrar livet till det bättre för personer med omfattande funktionsnedsättning. Samma år får Leifs redovisningsfirma det första uppdraget att söka personlig assistans åt en kund. Antalet uppdrag inom personlig assistans växer successivt de närmaste åren. Leif är under dessa år engagerad inom DHR (Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder) så han är väl insatt i alla frågor som har med funktionshinder och assistansersättning att göra. Eftersom LSS är en ny lag är det inte alltid tydligt hur den ska tillämpas. Leif driver många ärenden mot både kommuner och Försäkringskassan för sina kunders räkning och inser att behovet av rådgivning och hjälp är stort. År 2000 har Leif närmare 20 kunder och situationen börjar bli ohållbar. Tankarna föds då på att starta ett företag som enbart anordnar personlig assistans.

2002 är tiden mogen och Leifs redovisningsfirma ombildas till aktiebolaget A-Assistans. Idag har företaget kunder över hela landet och drygt 500 medarbetare anställda.

Kontaktpersoner

Mira Jonsson, VD

Tryck för att ringa Tryck för att skicka e-post Mira Jonsson