Vision, värdegrund & affärsidé

Vi på A-Assistans utgår från människors lika värde och vi arbetar individanpassat. Hos oss är alla unika! Vår vision är att våra medarbetare gör oss bättre och våra trogna och nöjda kunder vittnar om att vi är på god väg. 

Trä

Vision
Våra medarbetare gör oss bättre.

Affärsidé
Med rätt kompetens, ett förtroendeskapande arbetssätt och med respekt för kundens unika behov och önskemål erbjuder vi personlig assistans till assistansberättigade i hela landet.

Värdegrund

Respekt – Vi utgår från människors lika värde

  • Vi agerar alltid respektfull gentemot våra medmänniskor.
  • Vi respekterar och följer fattade beslut, samtidigt som vi välkomnar nya idéer och förslag.
  • Vi gör ingen skillnad på våra medmänniskor oavsett förutsättningar eller olikheter

Kompetens – Vi satsar på rätt kompetens på rätt plats

  • Vi ser till helheten.
  • Vi utvärderar kontinuerligt.
  • Vi utgår från individen.

Kvalitet – Vi gör vårt yttersta i alla situationer

  • Vi arbetar lösningsfokuserat och är anpassningsbara.
  • Vi gör alltid vårt yttersta utifrån de förutsättningar som råder.
  • Vi arbetar ständigt med förbättringar.

Senast uppdaterad 26 juli 2023