Visselblåsning

Vi har ett visselblåsarsystem som du kan använda om du misstänker att någon bryter mot våra regler på arbetsplatsen. Det kan handla om ett brott mot lagen, sexuella trakasserier eller grova överträdelser av interna regler. Det kan också handla om oetiska beteende eller andra allvarliga brister som är av allmänt intresse.

Istock 1023889184

 

Det är viktigt för oss att vår företagskultur är öppen, trygg och förtroendefull. För oss är det viktigt att
överträdelser av regler och oetiskt beteende kommer fram i ljuset – och hanteras på ett korrekt sätt. Vi vill
driva ett företag som inte bara följer regler utan också kännetecknas av starka värderingar och höga etiska
normer. Vilka vi är och hur vi beter oss är avgörande för förtroendet för oss – förtroendet från våra kunder,
personal,myndigheter samt från det samhälle vi är en del av.

Vad är en visselblåsare?

En visselblåsare är en person som rapporterar bedrägerier, missbruk, korruption och andra överträdelser av lagar, interna regler eller oetiskt beteende. En visselblåsare arbetar vanligtvis i den verksamhet där överträdelsen äger rum.

Det är inte alla som sitter inne med betungande information som har lust att träda fram offentligt. Därför kan vissa vara ovilliga att dela med sig av denna information. Vi har därmed följaktligen infört en visselblåsarlösning som säkerställer full anonymitet om visselblåsarens identitet.

Vem kan använda systemet?

Du kan använda visselblåsarsystemet om du är anställd eller tidigare anställd av vårt företag, och det gäller även oavlönade praktikanter eller elevassistenter. Det spelar ingen roll vilken jobbfunktion du har. 

Vem tar emot anmälningar från visselblåsare?

Vi har valt att den person som tar emot visselblåsaranmälningar hos oss är en person som inte är anställd i företaget. Det har vi gjort för att inte skapa osäkerhet kring hur vi hanterar anmälningar. Om din misstanke rör en anställd i A-Assistans och det är den personen själv som är ansvarig för eller förestår behandlingen av anmälningar skulle det inte vara möjligt att använda vårt system.

Vi har därför bestämt att Nordic Whistle som har levererat systemet till oss ska göra den första granskningen av anmälan och göra en omedelbar bedömning av ärendet. Nordic Whistle har oberoende experter som är specialiserade på att behandla anmälningar från visselblåsare.

Hur fungerar vårt visselblåsarsystem?

Du får tillgång till vårt visselblåsarsystem genom Primass startsida för att visselblåsa. Där trycker du på ikonen "Visselblåsning" och fyller i din anmälan.


Senast uppdaterad 14 november 2023