Så här hanterar A-Assistans Covid-19 pandemin

A-Assistans har varit i stabsläge sedan pandemin började. Vi har dygnet runt beredskap för alla våra kunder och personal. Här nedan kan du läsa om olika ansvarsområden och basala hygienrutiner på arbetsplatsen.

ANSVAR OCH KONTAKTVÄGAR UNDER RÅDANDE SITUATION

Assistenten

 • Ansvarar för att följa angivna rutiner från arbetsgivaren.
 • Stanna hemma vid minsta lilla symptom.
 • Informera arbetsledare, god man/förvaltare och assistanskonsulten i fall kunden visar förkylningssymptom.

Arbetsledaren

 • Hålla assistanskonsulten uppdaterad om situationen och riskerna som kan uppkomma.
 • Informera och försäkra sig om att rutinerna på arbetsplatsen följs.
 • Assistanskonsulten ska alltid kontaktas i fall det förekommer avvikelser.

Assistanskonsulten

 • Göra en riskanalys för varje arbetsplats med kund, arbetsledare och hela gruppen via telefonmöten.
 • Gör utifrån analysen en handlingsplan som hela gruppen ska involveras i.
 • Informera om gällande bestämmelser och rutiner.
 • Hålla VD uppdaterad om konstaterade risker.
 • Kontakta regionens Covid-19 jour om kunden uppvisar symptom.
 • I samråd med jouren görs en riskanalys och en plan för arbete under karantän.
 • Skicka skyddsutrustning till arbetsplatsen.
 • Vid behov, kontakta sjukvården eller hemsjukvården för anskaffning av skyddsutrustning.

Kunden/Kundföreträdaren

 • Ska omedelbart informera (i mån av förmåga) i fall förkylningssymptom uppkommer.
 • Vara delaktig i riskanalysen och planeringen.
 •  I nödfall acceptera bemanningslösningar och rutiner som inte tillhör vanligheten.

Sjukvård/hemsjukvård

 • Bedömer riskerna i fall kunden insjuknar.
 • Fördelar skyddsutrustning.
 • Beslutar om karantän.

I FALL AV COVID-19 INSJUKNANDE

 • Assistanskonsulten eller jourtelefon kontaktas direkt.
 •  Assistanskonsulten informerar VD utan dröjsmål.
 • A-Assistans kontaktar Covid-19 jouren i regionen och får instruktioner om hur vi ska hantera varje individuell situation.
 • Personal med symptom ska testas.
 • A-Assistans ansvarar för samordningen av angivna insatser och fördelningen av skyddsutrustning.
 • Hela gruppen ska informeras via telefonmöte samtidigt angående den uppkomna situationen.
 • Därefter följs situationen upp och personalen uppdateras löpande

 

BASALA HYGIENRUTINER PÅ ARBETSPLATSEN

 1. Tvätta dina och kundens händer med tvål och vatten i minst 30 sek.
 2.  Blöt händerna med rinnande vatten.
 3.  Ta flytande tvål i handen. Gnid in tvålen tills den löddrar i händerna.
 4.  Se till att tvålen kommer åt överallt på händerna. Börja med handflatorna, handryggarna, fingertopparna, runt alla fingrar och i tumgreppen. Avsluta med underarmarna.
 5. Skölj av tvålen med rinnande vatten.
 6. Torka händerna torra med torkpapper eller pappershandduk.
 7. Desinficera händerna. • Desinficera händer direkt före och direkt efter nära kontakt med kunden eller en kollega på samma sätt som när man tvättar händerna (se ovan).
 • Desinficera före och efter användning av handskar. Handskar är för engångsbruk och ska bytas mellan varje arbetsmoment. De används vid kontakt med eller risk för kontakt med kroppsvätskor som till exempel blod, urin, avföring, kräkning, sekret samt vid smutsigt arbete. Även vid kontakt med ögon, näsa och mun ska handskar användas.
 • Handskar skall ej återanvändas eller desinficeras!
 • Ytor som ofta berörs med händer ska torkas av regelbundet med desinficeringsmedel.
 • Kortärmad tröja rekommenderas för att undvika smittspridning genom kläderna och kunna tvätta händerna enligt tidigare angivna instruktioner.
 • Använd engångs plastförkläde eller skyddsrock då det finns risk för nedsmutsning av arbetsdräkten eller risk för kontakt med kroppsvätskor, hudflagor. Plastförkläde ger ett bättre skydd mot vätskor. Kasta plastförkläde direkt efter användning.
 • Långt hår ska fästas upp så att det inte hänger eller faller ned.
 • Ringar, armband eller klocka ska undvikas under epidemins utbrott.
 • Naglarna ska helst vara korta och konstgjorda naglar ska undvikas.

 

Övriga tips

 • Mindre föremål i form av fjärrkontroll, kundens telefon eller styrdosor kan
  sättas i plastpåse. Den ska byttas ut i samband med varje nytt pass.
 • Kundens sängkläder, särskilt örngottet ska tvättas i 60 grader mer regelbundet.
 • Handdukar ska bytas ut och tvättas i 60 grader efter varje pass.

Ansvariga myndigheter

Folkhälsomyndigheten
EU:s smittskyddsmyndighet
Världshälsoorganisationen WHO
1177 vårdguiden
Krisinformation
MSB
UD reseinformation

Om du har varit sjuk och uppvisat luftvägssymtom så ska du alltid vara hemma minst sju dagar efter första uppvisade symptom. Det innebär att om man har symptom en dag och symptomfri två dagar ska man inte gå tillbaka och arbeta dag fyra. Har du däremot haft symptom i sex dagar och är symptomfri i två dagar kan du gå tillbaka och arbeta dag nio. Orsaken är att många får förnyade symptom inom sju dagar från första uppvisade symptom.


Senast uppdaterad 18 februari 2021


Kontakt

Mira

Kontakt Hudiksvall

0650 - 54 15 51 mira.jonsson@a-assistans.se

Mailsignaturer2015 Marlene

Kontakt Östersund

063-14 85 62 marlene.oelke@a-assistans.se

Linda Lysell

Kontakt Karlstad

054 - 15 20 60 marcus.edmark@a-assistans.se

Carin Sanna

Kontakt Umeå

0650-54 15 89 carin.sanna@a-assistans.se

Faranak 2

Bolagsjurist

076 - 720 15 34 faranak.alipourian@a-assistans.se