Personlig assistans

A-Assistans anordnar personlig assistans för alla – oavsett ålder, funktionsnedsättning eller förutsättningar. Syftet med personlig assistans är att du som har en omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån din ålder med stöd av personliga assistenter.

Händer

Dina personliga assistenter är med dig då du behöver det, var du än befinner dig. De hjälper dig med dina grundläggande behov, vid aktiviteter, och med de moment du skulle ha utfört själv utan funktionsnedsättning. Målet är att du ska kunna leva som andra i motsvarande ålder och kunna ha makt över ditt eget liv.

Stödet ska vara personligt utformat och du har själv rätt att välja vem som ska arbeta som personlig assistent. Det är du som väljer när du får stödet, hur det ska utföras och vem som ska vara arbetsgivare för dina assistenter. Om du är i behov av personlig assistans så hjälper vi dig gärna med din ansökan. 

Vem har rätt till personlig assistans?

Du som är under 65 år, tillhör en av de så kallade personkretsarna och har stora och varaktiga funktionshinder som gör att du behöver hjälp med dina grundläggande behov kan du ansöka om personlig assistans.

Det finns tre personkretsar och dessa är:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Det finns fem grundläggande behov som berättigar till personlig assistans. Dessa är när man behöver hjälp med:

  • Personlig hygien.
  • Måltider.
  • Av- och påklädnad.
  • Kommunicera med andra.
  • Hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade.

Vem beslutar om personlig assistans?

Det är kommunen där du bor eller Försäkringskassan som beslutar om rätten till personlig assistans. Om ditt grundläggande behov av assistans är 20 timmar i veckan eller mer är det Försäkringskassan som hanterar din ansökan. Om behovet understiger 20 timmar så är det kommunen som administrerar ditt beslut. En prövning görs för att se om du omfattas av lagen.Är du i behov av personlig assistans eller har frågor? Kontakta ett kontor i närheten av dig så hjälper vi dig.


Senast uppdaterad 11 februari 2021


Kontakt

Mira

Kontakt Hudiksvall

0650 - 54 15 51 mira.jonsson@a-assistans.se

Mailsignaturer2015 Marlene

Kontakt Östersund

063-14 85 62 marlene.oelke@a-assistans.se

Linda Lysell

Kontakt Karlstad

054 - 15 20 60 marcus.edmark@a-assistans.se

Carin Sanna

Kontakt Umeå

0650-54 15 89 carin.sanna@a-assistans.se

Faranak 2

Bolagsjurist

076 - 720 15 34 faranak.alipourian@a-assistans.se