Vision, värdegrund & affärsidé

Vision, värdegrund & affärsidé

Vision

Våra medarbetare gör oss bättre.

Affärsidé

Med rätt kompetens, ett förtroendeskapande arbetssätt och med respekt för kundens unika behov och önskemål erbjuder vi personlig assistans till assistansberättigade i hela landet.

Värdegrund

Respekt Kompetens Kvalitet

Respekt – Vi utgår från människors lika värde

  • Vi agerar alltid respektfull gentemot våra medmänniskor
  • Vi respekterar och följer fattade beslut, samtidigt som vi välkomnar nya idéer och förslag
  • Vi gör ingen skillnad på våra medmänniskor oavsett förutsättningar eller olikheter 

Kompetens – Vi satsar på rätt kompetens på rätt plats

  • Vi ser till helheten
  • Vi utvärderar kontinuerligt
  • Vi utgår från individen 

Kvalitet – Vi gör vårt yttersta i alla situationer

  • Vi arbetar lösningsfokuserat och är anpassningsbara
  • Vi gör alltid vårt yttersta utifrån de förutsättningar som råder
  • Vi arbetar ständigt med förbättringar

Kontaktpersoner

Mira Jonsson, VD

Tryck för att ringa Tryck för att skicka e-post Mira Jonsson