Vision, värdegrund & affärsidé

Vision, värdegrund & affärsidé

Vision

Våra medarbetare gör oss till Sveriges bästa assistansanordnare.

Affärsidé

Med rätt kompetens, ett förtroendeskapande arbetssätt och med respekt för kundens unika behov och önskemål erbjuder vi personlig assistans till assistansberättigade i hela landet.

Värdegrund

Kompetens – Vi satsar på rätt kompetens på rätt plats

 • Vi ser till helheten
 • Vi utvärderar kontinuerligt
 • Vi utgår från individen 

Respekt – Vi utgår från människors lika värde

 • Vi agerar alltid respektfull gentemot våra medmänniskor
 • Vi respekterar och följer fattade beslut, samtidigt som vi välkomnar nya idéer och förslag
 • Vi gör ingen skillnad på våra medmänniskor oavsett förutsättningar eller olikheter 

Kvalitet – Vi gör vårt yttersta i alla situationer

 • Vi arbetar lösningsfokuserat och är anpassningsbara
 • Vi gör alltid vårt yttersta utifrån de förutsättningar som råder
 • Vi arbetar ständigt med förbättringar

Förtroende – Vi arbetar för att skapa långsiktiga relationer

 • Vi fattar välgrundade beslut
 • Vi ger bara löften vi kan hålla
 • Vi bygger vårt arbetssätt på öppenhet, diskretion och lyhördhet

Kontaktpersoner

Mira Jonsson, VD

Tryck för att ringa Tryck för att skicka e-post Mira Jonsson