Samarbetspartners

Samarbetspartners

Assistansanordnarna

Assistansanordnarna är branschorganisationen för större och värdegrundsbaserade anordnare av personlig assistans.
http://assistansanordnarna.se/

KFO

KFO är arbetsgivarföreningen för kooperativa och idéburna företag och organisationer.
https://www.kfo.se/

Kommunal

Arbetstagarnas fackförbund.
https://www.kommunal.se/

KIWISION

KIWISION är ansvariga för vår IT-miljö. 
http://www.kiwision.se/

Primass

Primass är vårt tidrapporteringsverktyg och administrativa system vad gäller personal och kunder. 
http://www.primass.se/

Saga Budget

SAGA budget är vår leverantör av budgetlösning. 
http://sagabudget.se/

ohappa

ohappa är vår reklambyrå. 
http://ohappa.se/

Crona

Crona är vår leverantör av lönesystem. 
http://www.crona.se/

Kontaktpersoner

Mira Jonsson, VD

Tryck för att ringa Tryck för att skicka e-post Mira Jonsson