Kundreferensgruppen

Kundreferensgruppen

I A-Assistans kundreferensgrupp deltar kunder som är intresserade av att påverka företagets utveckling. Vi ställs hela tiden inför olika situationer som ska möta regeringens och myndigheternas beslut. Därför vill vi få in kundernas åsikter och idéer på hur de anser att vi ska prioritera vårt arbete. Vi jobbar hela tiden aktivt med att ha kunden i fokus och att göra det så bra som möjligt. Det här är ett av de verktyg vi arbetar med för att fortsätta leverera assistans med god kvalitet.

Här är några av deltagarna i gruppen som du kan skicka frågor, funderingar eller förslag till om du vill:


Elisabeth Kiratli
elisabeths55@hotmail.com


Håkan Eriksson
hakan_eriksson@compaqnet.se


Johanna Bolin
jobo7301@gmail.com


Birgitta Hallstensson
birgitta.hallstensson@gmail.com