Tillsammans blir vi starkare

Besökare och anställda tillsammans utanför A-Assistans

Den 27 oktober fick vi på huvudkontoret i Hudiksvall besök av kommunchefen Bengt Friberg, kommunalrådet Mikael Löthstam och arbetslivsstrategen Moniqa Klefbom. Målsättningen med besöket var att kommunen ville få en bättre dialog med näringslivet och skapa sig en verklig bild av vår bransch med dess möjligheter och utmaningar. Vi är väldigt positiva till det initiativet och tror att det är rätt väg att gå.. Vi hade två nyttiga timmar tillsammans. På mötet deltog även Mira Jonsson VD, Leif Jonsson grundare och styrelseordförande, Daniel Wahlberg ekonomichef och Frida Löfling assistanskonsult.

Det är många utmaningar vi alla kommer att ställas inför. Det bästa sättet att klara av dem är just samarbete, effektiv kommunikation och förtroende.

Tack för besöket och välkommen åter!

Tillbaka till nyheterna