Kristhanteringsråd hos räddningstjänsten

Kristhanteringsråd hos räddningstjänsten

Igår torsdag den 12 oktober var Madeleine och Mira på ett krishanteringsråd hos räddningstjänsten. Föreläsare var major Claes Odelstierna från Försvarsmakten och Helena Eriksson Handläggare Risk- och Sårbarhetsanalys, Enheten för samhällsutveckling och samhällsskydd

Områden vi gick genom är följande:

  • Försvarsmaktens uppgifter i fredstid,
  • Vilka resurser kan FM bistå med
  • FM:s behov av stöd från andra myndigheter vid höjd beredskap
  • Länsstyrelsens roll inom civilt försvar
  • Civilberedskap och krigsplaceringar på företag med viktiga samhällsfunktioner (Där ingår bl.a. sjukvård och omsorg)

Vi kommer att gå igenom vår krisberedskap inom företaget. Vi är tacksamma för informationen och inblicken i försvarsmakten och Länsstyrelsens arbete så att vi som arbetsgivare vet vad det är som krävs av oss.

Tillbaka till nyheterna