Idag vill vi uppmärksamma FN-dagen

Hos oss är alla Unika

FN (Förenta Nationerna) grundades den 24:e Oktober 1945, precis efter Andra världskrigets slut, idag firas FN-dagen.  Idag är nästan samtliga nationer i världen medlemmar.

De främsta syften som FN har är att rädda kommande generationer undan krigets gissel och eftersträva att de grundläggande mänskliga rättigheterna efterföljs och att rättigheterna är likadana för män som för kvinnor samt små och stora nationer. Man vill också skapa de villkor, som bl a är nödvändiga för upprätthållandet av rättvisa och man vill även främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större frihet.

Vi vill uppmärksamma dagen för att FN-konventionen är en stor del av vad vårt arbete bygger på. Våra värderingar och arbetssätt har sin grund i att alla människor är lika mycket värda och alla har rätt att vara unika. 

Tillsammans ska vi fortsätta jobba för att Hos oss är alla unika! 

Tillbaka till nyheterna