Fantastiskt rolig bowlig

Bowling med assistenter och kunder

Igår var det dags igen att bowla tillsammans. Tack för alla tips hur en amatör kan träffa åtminstone ibland!

Stort tack till alla som deltog!

Tillbaka till nyheterna