Vision och värdegrund

Vision och värdegrund

Vår vision är att våra medarbetare gör A-Assistans till Sveriges bästa assistansanordnare. Det gör att vi lägger mycket tid på att hitta rätt medarbetare till våra uppdrag. Vi tror nämligen att vägen till nöjda kunder går genom välmående medarbetare. Människor som tycker om sitt yrke gör ett bättre jobb. Och gör man ett bra jobb så trivs kunden. Vi söker därför personer med relevant kompetens, erfarenhet och hjärtat på rätta stället som vill vara med och göra skillnad för en annan människa.

Vår värdegrund guidar oss i vardagen och hjälper oss att prioritera och fatta kloka beslut.

Kompetens – Vi satsar på rätt kompetens på rätt plats

  • Vi ser till helheten
  • Vi utvärderar kontinuerligt
  • Vi utgår från individen 

Respekt – Vi utgår från människors lika värde

  • Vi agerar alltid respektfull gentemot våra medmänniskor
  • Vi respekterar och följer fattade beslut, samtidigt som vi välkomnar nya idéer och förslag
  • Vi gör ingen skillnad på våra medmänniskor oavsett förutsättningar eller olikheter 

Kvalitet – Vi gör vårt yttersta i alla situationer

  • Vi arbetar lösningsfokuserat och är anpassningsbara
  • Vi gör alltid vårt yttersta utifrån de förutsättningar som råder
  • Vi arbetar ständigt med förbättringar