PERSONLIG ASSISTANS FÖR BARN

Kursen vänder sig till assistenter och kundföreträdare för barn under 18 år.

Starttid: onsdag 21 apr 2021, kl 09:00
Sluttid: onsdag 21 apr 2021, kl 16:00
Plats:

Kastellvägen 2C, 824 55 Hudiksvall

Barn

Denna utbildning är utformad för dig som arbetar som personlig assistent till barn eller ungdomar. Det blir en lärorik dag med många praktiska inslag för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll.

Några programpunkter:

  • LSS och dess intentioner.
  • Insatsen personlig assistans när assistansanvändaren är minderårig.
  • Föräldrarollen till ett barn med personlig assistans.
  • Den personliga assistentens roll när användaren är minderårig.

Läs mer och anmäl dig i Primass här

Uppehåll för lunch 1 timme, lön utgår för 6 timmar. 


Senast uppdaterad 12 februari 2021


Fler aktiviteter


Alla aktiviteter