Grundutbildning om personlig assistans, digital.

Utifrån den sista personalenkäten kunde vi konstatera att vi kan öka vår kunskap om och bli bättre på arbetsmiljöfrågor. Därför får ni nu möjlighet att öka er kompetens på ett smidigt sätt utan att behöva passa tider och stressa.

Starttid: torsdag 1 apr 2021
Sluttid: fredag 30 apr 2021
Plats:

Digital, utförs på nätet.

Digitalamöten

Kursen är en grundutbildning i tre avsnitt och vänder sig till såväl assistenter, assistansanvändare, anhöriga och administratörer. Den är internetbaserad och görs individuellt och kursen varar i ca. 1 timme och 20 minuter. 

I det första avsnittet informerar vi om vad LSS är, vilka insatser som finns och vem som har rätt till dem. I det andra avsnittet informerar vi mer om insatsen personlig assistans. I det tredje och avslutande avsnittet diskuterar vi den personliga assistentens roll. Efter varje avsnitt får deltagaren svara på ett antal frågor. För att få godkänt och kunna gå vidare till nästa del i kursen krävs att deltagaren svarar minst 80% rätt. Efter avslutad kurs kan deltagaren skriva ut ett diplom.


Senast uppdaterad 08 april 2021


Fler aktiviteter


Alla aktiviteter