Primass till arbetsledare, digital

Denna kurs är för dig som är arbetsledare och vill få en större insikt i hur vår assisterande mjukvara Primass fungerar.

Starttid: tisdag 27 sep 2022, kl 10:00
Sluttid: tisdag 27 sep 2022, kl 11:30
Plats:

Digitalt via Teams

Vi kommer ta upp ämnen så som schema, tidsredovisning, avvikelserapportering, dokumentation, information och kommunikation.


Senast uppdaterad 22 september 2022


Fler aktiviteter


Alla aktiviteter