Förändringar vad gäller fika på arbetsplatsen

Förändringar vad gäller fika på arbetsplatsen

Skatteverket har kommit ut med en ny skrivelse vad gäller fika på arbetet. Denna skrivelse medför att A-Assistans inte längre kan erbjuda fika till de anställda när de befinner sig utanför arbetsplatsen.

Som tidigare erbjuds dock fika fortfarande på arbetsplatsen (tjänstestället). Arbetsplatsen är i de flesta fall kundens bostad.

Tillbaka till nyheterna